Ministry News

ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးျမတ္ဟိန္း၊ ျမန္မာ့စာတိုက္လုပ္ငန္း ၏ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

Date: Feb 16 Place: ရန္ကုန္

ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးျမတ္ဟိန္းသည္  ေဖေဖၚဝါရီ ၁၆ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉း၃၀ နာရီ ကေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ စာတိုက္သင္တန္းေက်ာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခ့ဲသည့္  ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ စာတိုက္လုပ္ငန္း၏ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္အမွာ စကားေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။                              

Read More

ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးသည့္ အခမ္းအနားက်င္းပ

Date: Feb 02 Place: ေနျပည္ေတာ္

ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ဇန္န၀ါရီလ (၃၀) ရက္

၁။ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားအား ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးသည့္ အခမ္းအနားအား ဇန္န၀ါရီလ (၃၀)ရက္ေန႕ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး႐ံုး စုေပါင္းခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးျမတ္ဟိန္းမွ တက္ေရာက္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားပါသည္။


 

 

Read More

Video News Archives

e-Government လုပ္ငန္းၫွိႏႈိင္းအစည္းအေဝး

click to enlarge

Date: Jul 04 Place: ေနျပည္ေတာ္

ႏိုင္ငံေတာ္၏ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ တတိယအဆင့္ အရွိန္ျမႇင့္တင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲ

click to enlarge

Date: Jul 01 Place: ေနျပည္ေတာ္

Minister of MCIT

click to enlarge

Date: Apr 08 Place: ရန္ကုန္

Tender

အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ ေခၚယူျခင္း

Download Detail:

Last Date:

Wed, 2015-02-11 19:30

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ

အိတ္ဖြင့္ တင္ဒါေခၚယူျခင္း

Download Detail:

Last Date:

Sat, 2015-02-28 14:00

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ

အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ ေခၚယူျခင္း

Download Detail:

Last Date:

Tue, 2015-01-06 17:00

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ

PTD News

Licence Issued List

Date: Feb 24

Licence Issued List အား ေအာက္ပါ  Link တြင္ Download ရယူၾကည့္ရွုႏုိင္ပါသည္။

Read More

လို္င္စင္အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

Date: Feb 24

ဆက္သြယ္ေရးနွင့္သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ၀န္ၾကီးဌာနသည္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ (၈၈) ပုဒ္မခြဲ (ခ) အရ အပ္ႏွင္းထားသည့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကို က်င့္သံုးလ်က္ လုိင္စင္အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ ထုိအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာတြင္ ေအာက္ပါ Link တြင္ Download ရယူၾကည့္ရွုႏိုင္ပါသည္။

Read More

MPT News

ရန္ကုန္ CDMA 450 MHz စနစ္ မိုဘိုင္းတယ္လီဖုန္းမ်ား SMS ခ်ိဳ႕ယြင္းမွဳ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္

Date: Feb 22

ယေန႔ နံနက္ပိုင္းမွ စ၍  ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ၏ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕တြင္းဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းတြင္ ခ်ိဳ႕ယြင္းမွဳ အနည္းငယ္ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသျဖင့္ ရန္ကုန္ CDMA 450MHz စနစ္ မိုဘိုင္းတယ္လီဖုန္းမ်ား SMS အ၀င္သာ ရရွိၿပီး အထြက္ေပးပို႕ရ ခက္ခဲမွဳ ျဖစ္ေပၚ ခဲ့ပါေၾကာင္းႏွင့္၊  ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ  ျပန္လည္ ျပဳျပင္ၿပီးျဖစ္ပါ၍  ေကာင္းမြန္သြားၿပီ  ျဖစ္ပါေၾကာင္း  အသိေပး တင္ျပအပ္ပါသည္။

Read More

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ မိဘျပည္သူမ်ားသို႕ အသိေပးတင္ျပခ်က္

Date: Feb 08

ယေန႔နံနက္ (၀၈း၀၀) နာရီခန္႕ အခ်ိန္မွစတင္၍ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ ရန္ကုန္ ႏွင့္ ပုသိမ္အၾကား ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ အေ၀းဆက္သြယ္ေရး ဖိုက္ဘာလမ္းေၾကာင္း ခ်ိဳ႕ယြင္းမွဳ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသျဖင့္ ဧရာ၀တီတိုင္း အတြင္းရွိ GSM / UMTS မိုဘိုင္းတယ္လီဖုန္းမ်ား ေခၚဆိုရခက္ခဲမွဳ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိၿပီး၊ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊  အေ၀းဆက္သြယ္ေရးဌာန မွ အျမန္ဆံုးျပန္လည္ ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ (၁၀း၃၀) နာရီတြင္ ဆက္သြယ္မွဳမ်ား ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း အသိေပး တင္ျပအပ္ပါသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း

Read More

Video News

Date: Jul 04 Place: ေနျပည္ေတာ္

 

Services Information