• ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး မွ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပဲြတြင္ ထူးခြ်န္စြာ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ၀န္ထမ္းသားသမီးမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳ ဆုခ်ီးျမွင့္..

  • စာပို႔တိုက္ဥပေဒ ေရးဆြဲေရး ညွိႏိႈင္း အစည္းအေဝး ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီး တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကား..

  • ျမန္မာ့သတင္း အခ်က္အလက္ အေျခခံကြန္ယက္ တုိးခ်ဲ႕ျခင္းစီမံကိန္း အၾကံေပးလုုပ္ငန္းစတင္သည့္ အခမ္းအနားသို႕ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား..

  • “ျမန္မာၿဂိဳဟ္တု ဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ” သို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး တက္ရာက္ အမွာစကားေျပာၾကား ..

  • US-ASEAN BUSINESS COUNCIL မွ President and CEO ျဖစ္သူ Mr. Alexander C Feldman ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕  ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး အား လာေရာက္ေတြ႕ဆံု..

Ministry News

တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပဲြ ထူးခြ်န္ေအာင္ျမင္သူမ်ား အား ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဂုဏ္ျပဳ

Date: Jun 26 Place: ေနျပည္ေတာ္

ဆက္သြယ္ေရးနွင့္ သတင္းအခ်က္နည္းပညာ ၀န္ၾကီးဌာန ၀န္ထမ္းမိသားစုမ်ား၏ ၂၀၁၄ -၂၀၁၅ ခုပညာသင္နွစ္၊ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပဲြတြင္ ထူးခြ်န္စြာေအာင္ျမင္သူမ်ားအား ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးျမတ္ဟိန္း ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင့္..

Read More

US-ASEAN BUSINESS COUNCIL မွ President အား ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး လက္ခံေတြ႕ဆံု

Date: Jun 26 Place: ေနျပည္ေတာ္

ဆက္သြယ္ေရးနွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး အား US-ASEAN BUSINESS COUNCIL မွ President and CEO ျဖစ္သူ Mr. Alexander C Feldman ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕မွ လာေရာက္ေတြ႕ဆံု..

Read More

ဆက္သြယ္ေရးက႑၏ ျပိဳင္ဆုိင္မွဳဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား ထုတ္ျပန္

Date: Jun 18 Place: ေနျပည္ေတာ္

ဆက္သြယ္ေရး သတင္းအခ်က္အလက္ ႏွင့္ နည္းပညာ ၀န္ၾကီးဌာန ဆက္သြယ္ေရး က႑ ၏  ျပိဳင္ဆုိင္မွဳဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား အား ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ၊ ဇြန္ လ (၉) ရက္ေန႕ တြင္ အမိန္႕ေၾကျငာစာအမွတ္ (၂၁/၂၀၁၅)ျဖင့္ ထုတ္ျပန္..

Read More

Video News Archives

US-ASEAN BUSINESS COUNCIL မွ လာေရာက္ေတြ႕ဆံု

click to enlarge

Date: Jul 02 Place: ေနျပည္ေတာ္

Educational Project Competition for National ICT Award 2013

click to enlarge

Date: Mar 29 Place: ရန္ကုန္

အသိေပး ေၾကျငာခ်က္

click to enlarge

Date: Feb 24 Place: ေနျပည္ေတာ္

Video News

Date: Jul 02 Place: ေနျပည္ေတာ္

 

Services Information