• ၂၃-၁-၂၀၁၇ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ လိုအပ္သည့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ေျမယာ အသုံးျပဳမွု စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီ ဒုတိယအႀကိမ္ လုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္း အစည္းအေဝး တြင္ ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္ အမွာစကား ေျပာၾကားစဥ္..

  • ပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးသန႔္စင္ေမာင္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္း က တာဝန္ရွိသူမ်ား ႏွင့္ အတူ မႏၲေလး  ျပည္တြင္း ေရေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ ဆိပ္ကမ္း႐ုံး သို႔ သြားေရာက္ၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ား အား ကြင္းဆင္း ၾကည့္ရွုစစ္ေဆးစဥ္..

  • (၁၈-၁-၂၀၁၇) ရက္ေန႔ က ပို႔ေဆာင္ေရးနွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ရံုးအမွတ္(၂)၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးသန့္စင္ေမာင္၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ျပည္ထဲေရး ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး Ms.Megumi Kaneko အား လက္ခံေတြ႔ဆံုစဥ္..

  • စတုထၳေျမာက္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မွူ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနား ကို ဇန္န၀ါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ပို႔ေဆာင္ေရးနွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ရုံးအမွတ္ (၂) စုေပါင္းခန္းမ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ပို႔ေဆာင္ေရးနွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးသန့္စင္ေမာင္ မွ တက္ေရာက္ စဥ္..

  • ျမန္မာနိုင္ငံက အိမ္ရွင္နိုင္ငံအျဖစ္ လက္ခံက်င္းပသည့္ အာဆီယံေဒသတြင္းနွင့္ မိတ္ဖက္နိုင္ငံမ်ား၏ စာတိုက္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အစည္းအေ၀း (ASEANPOST++ Business Meeting) သို႔ ပို႔ေဆာင္ေရးနွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္ တက္ေရာက္စဥ္..

Ministry News

e-Government လုပ္ငန္း ညွိနိွဳင္း အစည္းအေ၀း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး တက္ေရာက္

Date: Apr 01 Place: ရန္ကုန္

ပို႔ေဆာင္ေရး နွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္ သည္ ယေန႔ နံနက္ (၈) နာရီတြင္ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ သိမ္ျဖဴလမ္း နွင့္ ကုန္သည္လမ္းေထာင္႔ ရွိ ေရေႀကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ႀကားမွူ ဦးစီးဌာန အစည္းအေ၀း ခန္းမ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ သည္႕ e-Government လုပ္ငန္း ညွိနိွဳင္းအစည္းအေ၀း သို႕ တက္ေရာက္ အဖြင္႔အမွာစကား ေျပာႀကား..

Read More

e-Government အေထာက္အကူျပဳ သင္တန္း ႏွင့္ Data Center အား ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီး ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆး

Date: Mar 17 Place: ေနျပည္ေတာ္

ပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးသန႔္စင္ေမာင္ သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၇) ရက္ ေန႔လည္ (၂:၀၀) နာရီ တြင္ တာဝန္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါ ၍ Government အေထာက္ အကူျပဳ သင္တန္း တက္ေရာက္ေနေသာ သင္တန္းသားမ်ား အား ေတြ႕ဆုံျပီးေနာက္ e-Government Data Center အား ၾကည့္ရွု စစ္ေဆး..

Read More

ေျမယာ အသုံးျပဳမွု စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီ ဒုတိယ အႀကိမ္ လုပ္ငန္း ညႇိႏွိုင္း အစည္းအေဝး က်င္းပ

Date: Jan 23 Place: ေနျပည္ေတာ္

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ႐ုံးအမွတ္ (၅) တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ လိုအပ္သည့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ေျမယာ အသုံးျပဳမွု စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီ ဒုတိယအႀကိမ္ လုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္း အစည္းအေဝး တြင္ ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္..

Read More

Tender

ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ အိပ္ဖြင့္တင္ဒါ

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာန၊ ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ အိပ္ဖြင့္တင္ဒါ ေခၚယူ

Download Detail:

Last Date:

Mon, 2016-12-26 16:30

ပစၥည္းဌာန

Communications News

တယ္လီဖုန္းကိရိယာနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းဝယ္ခြင့္လိုင္စင္နွင့္ စမ္းသပ္ျပသခြင့္လိုင္စင္ရရွိထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားစာရင္း

Date: Apr 11

click to enlarge

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ တယ္လီဖုန္းကိရိယာနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းဝယ္ခြင့္လိုင္စင္နွင့္ စမ္းသပ္ျပသခြင့္လိုင္စင္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ျပီး လုိင္စင္ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။ ဆက္လက္ေလွ်ာက္ထားလာေသာ ကုမၸဏီမ်ားအား စိစစ္လုိင္စင္မ်ားထုတ္ေပးႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။

Read More

License Issued List ( 11.4.2017 )

Date: Apr 11

click to enlarge

ပို့ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈုလုပ္ငန္းလုိင္စင္ လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ျပီး ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ ျပည္တြင္း/ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။ ဆက္လက္ေလွ်ာက္ထားလာေသာ ျပည္တြင္း/ ျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ားအား စိစစ္လုိင္စင္မ်ားထုတ္ေပးႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။

Read More

Transportations News

Royal Dutch KLM ေလေၾကာင္းလိုင္း ႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို

Date: Jun 27

click to enlarge

နယ္သာလန္ ႏိုင္ငံမွ Royal Dutch KLM ေလေၾကာင္း မွလည္း ေလယာဥ္ ခရီးစဥ္မ်ား ပ်ံသန္းႏိုင္ေရး ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ေလေၾကာင္း သေဘာတူ စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေလေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၌ ဇြန္ ၂၇ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီခြဲက..

Read More

ေလယာဥ္မယ္သင္တန္း (၁/၂ဝ၁၆) ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပ

Date: Jun 10

click to enlarge

ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမ္းနားလမ္း ျမန္မာအမ်ဳိးသား ေလေၾကာင္း႐ံုးခ်ဳပ္၌  ဖြင့္လွစ္ေသာ ေလယာဥ္မယ္သင္တန္း အမွတ္စဥ္ ( ၁/၂ဝ၁၆) သို႔ ျမန္မာအမ်ဳိးသား ေလေၾကာင္းလိုင္း မွ ၂၇ ဦးႏွင့္ အျခား ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ ကိုးဦး စုစုေပါင္း ၃၆ ဦး တက္ေရာက္ကာ သင္တန္းကာလမွာ ႏွစ္လ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ၿပီး ဆက္လက္၍ လက္ေတြ႕သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း..

Read More

TV News

Date: Jun 06 Place: ေနျပည္ေတာ္

 

Services Information