About Posts

 

ျမန္မာ့စာတိုက္လုပ္ငန္း၏ ေနာက္ခံသမိုင္းအက်ဥ္း

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၁၉၃၇ ခုႏွစ္တြင္ အိႏၵိယႏွင့္ ခြဲထြက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သီးျခားစာတုိက္ႏွင့္ေၾကးနန္း ၫႊန္ၾကားေရးဝန္ခ်ဳပ္ရုံးကုိစတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္မွစ၍ စာတုိက္ႏွင့္ေၾကးနန္းကုိခြဲ၍ စာတုိက္ဌာနႏွင့္ ေၾကးနန္းဌာနဟူ၍ ဌာန(၂)ခုအျဖစ္ သီးျခားဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ( ၂၅ - ၁ - ၆၀ ) ေန႔တြင္ စာတုိက္ႏွင့္ေၾကးနန္းဌာနကုိ ျပန္လည္ပူးေပါင္းၿပီးစာတုိက္ႏွင့္ ေၾကးနန္းဌာနဟူ၍ ေခၚေဝၚဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။

ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီလက္ထက္တြင္၊ စာတုိက္ႏွင့္ေၾကးနန္းဌာနကုိစီးပြားေရးဆန္ဆန္ ေဆာင္ရြက္ေစရန္အတြက္ ဆက္သြယ္ေရးေကာ္ပုိေရးရွင္းအျဖစ္ (၁၅-၃-၇၂) ေန႔တြင္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။

၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ(၁) ရက္ေန႔မွစ၍ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းဖြဲ႔စည္းပံုကုိအရာထမ္း (၃၈၇) ဦးႏွင့္ အမွဳထမ္း (၁၃,၄၃၇) ဦး၊ စုစုေပါင္း (၁၃,၈၂၄) ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။

ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကုိပုိမုိထိေရာက္စြာလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ (၁-၄-၈၉) ေန႔တြင္ ဆက္သြယ္ေရးေကာ္ပုိေရးရွင္းကုိ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းအျဖစ္ တစ္ဖန္ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမွဳတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔၏ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ ၁၀/၉၂ ျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး၊ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိပုိမုိထိေရာက္ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနကုိပုိ႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတုိက္ႏွင့္ေၾကးနန္းဝန္ႀကီးဌာနဟူ၍ ဝန္ႀကီးဌာန(၃) ခုအျဖစ္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။

၁၉၉၂ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၃) ရက္ေန႔တြင္ ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတုိက္ႏွင့္ေၾကးနန္းဝန္ႀကီးဌာနကုိေအာက္ပါ အတုိင္းဖြဲ႔ စည္းခဲ့ပါသည္ -

 

ဦးစီးဌာနႏွင့္ စီးပြားေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား

(၁) မုိးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒၫႊန္ၾကားမွဳဦးစီးဌာန

(၂) ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမွဳဦးစီးဌာန

(၃) ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း

 

                    ၁၉၉၉ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၁၉)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာအစုိးရအဖြဲ႔အစည္းအမွတ္စဥ္ (၃၀/၉၉) တြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အရ၊ မုိးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒၫႊန္ၾကားမွဳဦးစီးဌာနအား ၁၉၉၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ပုိ႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ႀကီးၾကပ္မွဳေအာက္သုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္၊ နုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး၏ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ (၉)ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ ၈၃/၂၀၁၂ ျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတုိက္နွင့္ေၾကးနန္းဝန္ႀကီးဌာနကိုဆက္သြယ္ေရးနွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနဟူ၍ အမည္ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။

 

ျမန္မာႏုိင္ငံစာတုိက္လုပ္ငန္း

 

စာတုိက္လုပ္ငန္းသမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္စတင္ျဖစ္ေပၚမွဳ

 

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ စာတုိက္လုပ္ငန္းကုိသမုိင္းမ်ားအရ၊ စစ္ေတြစာတုိက္ကုိ ၁၈၂၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စာတုိက္လုပ္ငန္းကုိစတင္ခဲ့သည္ဟုသိရွိခဲ့ရပါသည္။

 

စစ္မျဖစ္မီကာလမွစစ္ၿပီးကာလအထိ

 

ျမန္မာမင္းမ်ားလက္ထက္တြင္ ျမင္းလ်င္ေတာ္၊ ေျခလ်င္ေတာ္၊ ေလွလ်င္ေတာ္တို႔သည္ ဘုရင့္စာခၽြန္ ေတာ္မ်ားကိုလက္ဆင့္ကမ္းစနစ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေတာက္ေလွ်ာက္သယ္ယူ၍ လည္းေကာင္းပုိ႔ေဆာင္ရသည္ဟုသိရွိရပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကုိအဂၤလိပ္မ်ား စတင္၀င္ေရာက္ၿပီးေနာက္ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ၁၈၂၇ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ေတြစာတိုက္ကုိလည္းေကာင္း၊ ၁၈၅၂ ခုႏွစ္တြင္ ပဲခူးစာတိုက္ကုိလည္းေကာင္း၊ ၁၈၅၄ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္စာတိုက္ႀကီးကုိလည္းေကာင္းဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

၁၈၈၅ ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလိပ္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလုံးကိုသိမ္းယူၿပီးေနာက္ စာတိုက္ႏွင့္ ေၾကးနန္းလုပ္ငန္းႏွစ္ခုကိုပူးတြဲ၍ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါသည္။၁၈၈၅ ခုႏွစ္ မွ ၁၉၃၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၃၁ရက္ေန႔အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံစာတိုက္ႏွင့္ ေၾကးနန္းဌာနကိုအိႏၵိယစာတိုက္ႏွင့္ ေၾကးနန္းလက္ေအာက္တြင္ ထားရွိခဲ့ပါသည္။

 

 

စစ္ၿပီးကာလမွ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လအထိ

 

ျမန္မာျပည္စစ္ေျပးအစုိးရသည္ ဆင္းမလားစီမံကိန္းေရးဆြဲစဥ္ကပင္ စာတိုက္ႏွင့္ေၾကးနန္းဌာနကုိခြဲျခားၿပီးဌာနႀကီးမွဴးတစ္ဦးစီ၏ လက္ေအာက္တြင္ ထားရွိရန္ စီစဥ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရပါသည္။

အဆိုပါ ဌာနႀကီးမွဴး(၂)ဦးသည္ အရည္အခ်င္းျပည့္ ျမန္မာဌာနအႀကီးအကဲမ်ားျဖစ္ရမည္ဟုသတ္မွတ္ထားရွိေၾကာင္းသိရပါသည္။

ထုိသုိ႔ စီစဥ္ထားရွိသည့္အတိုင္း ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔မွစ၍ စာတိုက္ဌာနကုိစာတိုက္လုပ္ငန္းမ်ားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိလက္ေအာက္တြင္လည္းေကာင္း၊ ေၾကးနန္းဌာနကိုဆက္သြယ္ေရး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး လက္ေအာက္တြင္လည္းေကာင္းထားရွိခဲ့ပါသည္။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၂၄ ရက္ေန႔မွစ၍ စာတိုက္မင္းႀကီးရာထူးကိုစာတိုက္ဌာနတြင္လည္းေကာင္း၊ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ကိုေၾကးနန္းဌာနတြင္လည္းေကာင္းတီထြင္ထားရွိခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးရရွိသည့္ ၄-၁-၁၉၄၈ ရက္ေန႔မွစ၍ စာတုိက္မင္းႀကီးကုိစာတုိက္ ၫႊန္ၾကားေရးဝန္၊ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ကိုေၾကးနန္းၫႊန္ၾကားေရးဝန္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေခၚတြင္ ခဲ့ပါသည္။

၄-၁၀-၁၉၄၉ ေန႔တြင္ ကမၻာ့စာပုိ႔တုိက္သမဂၢ UPU (Universal Postal Union)အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

၅-၅-၁၉၅၆ ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံျခားစာပုိ႔တုိက္ဌာနကုိစတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။

၁၉၅၉ ခုႏွစ္မွစ၍ ေက်းရြာအေရာက္ စာပို႔ဆက္သြယ္ေရး၊ စာဆက္သြယ္ေရးမွန္မွန္ႏွင့္ ျမန္ျမန္ေရာက္ရွိေရး၊ တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစသည့္ စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရပါသည္။

၂၀-၁-၁၉၆၀ ေန႔တြင္ စာတုိက္ႏွင့္ေၾကးနန္းဌာနတုိ႔ကုိ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းၿပီး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ လက္ေအာက္တြင္ ထားရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေစခဲ့ပါသည္။

စစ္မျဖစ္မီက ျမန္မာျပည္အႏွံအျပားတြင္ စာတုိက္ႀကီး/ငယ္ေပါင္း(၆၂၅) ခုရွိခဲ့ရာ၊ ၁၉၅၉-၁၉၆၀ ခုႏွစ္တြင္ စာတုိက္ႀကီး/ငယ္ေပါင္း(၆၀၁) ခုထိရွိခဲ့ေၾကာင္းသိိရပါသည္။

 

၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ ၁၉၈၈ခုႏွစ္အထိ

၁၉၇၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိစီးပြားေရးဆန္ဆန္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့ရာစာတုိက္လုပ္ငန္းကုိလည္း ၄င္းအခ်ိန္မွစ၍ စီးပြားေရးဆန္ဆန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

စာတုိက္စုစုေပါင္းအေရအတြက္မွာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ (၆၈၆) ရုံးရွိခဲ့ရာမွ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ (၁၀၉၄) ရုံးသုိ႔လည္းေကာင္း၊ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ (၁,၁၁၃) ရုံးသုိ႔လည္းေကာင္းတုိးတက္ခဲ့ပါသည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွ ယေန႔အထိ

 

၁၉၈၈-၈၉ ခုႏွစ္တြင္ စာတုိက္စုစုေပါင္းအေရအတြက္မွာ (၁,၁၁၅) ရုံးရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ေမလ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ လုပ္ငန္းျပည့္ (၇၇၉) ရုံး၊ စာတုိက္ခြဲ (၂၁၂) ရုံး၊ ေက်းရြာကုိယ္စားလွယ္ (၃၉၀) ရုံး၊ စုစုေပါင္း (၁,၃၈၁) ရုံးသုိ႔ လည္းေကာင္းတုိးတက္ခဲ့ပါသည္။

အျမန္ေငြပို႔လႊာလုပ္ငန္းကုိ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ယေန႔အထိရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ အပါအဝင္ ၿမိဳ႕ေပါင္း (၃၄၀) ၿမိဳ႕သုိ႔ ေပးပုိ႔ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

အျမန္ေခ်ာပုိ႔လုပ္ငန္းကုိ ၁၉၉၂ခုႏွစ္၊ဧၿပီလ ၁ရက္ေန႔တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ယေန႔အထိေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ၿမိဳ႕ေပါင္း(၆၆)ၿမိဳ႕၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ၿမိဳ႕ေပါင္း(၁၀၈)ၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၲေလးႏွင့္ၿမိဳ႕ေပါင္း(၇၂)ၿမိဳ႕ စုစုေပါင္း ျပည္တြင္းအျမန္ေခ်ာပုိ႔ ၿမိဳ႕ေပါင္း (၁၅၅)ၿမိဳ႕ျဖင့္ ေပးပုိ႔ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအျမန္စာပုိ႔လုပ္ငန္း (EMS International) ကုိ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔မွစ၍ စကၤာပူႏုိင္ငံႏွင့္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအျမန္ စာပို႕လုပ္ငန္း (EMS International)ကုိ Singapore Post ျဖင့္ Mail Network ခ်ိတ္ဆက္၍ ႏုိင္ငံေပါင္း (၁၀၂) ႏုိင္ငံအထိတုိးခ်ဲ႕၍ အျပန္အလွန္ေပးပုိ႔ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

MYANMAR DHL LIMITED (အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအျမန္ေခ်ာပုိ႔လုပ္ငန္း) ကုိ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ လုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ႏုိင္ငံေပါင္း (၂၂၇) ႏုိင္ငံသုိ႕ ျပည္ပအျမန္ေခ်ာပုိ႔လုပ္ငန္းမ်ားခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတုိက္ႏွင့္ေၾကးနန္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီး၏လမ္းၫႊန္ခ်က္အရ DEMS (Domestic Express Mail Service) ျပည္တြင္းအျမန္ေခ်ာေျခရာခံေထာက္လွမ္းစနစ္ Track & Trace System  အား ျပည္တြင္းအျမန္ေခ်ာပုိ႔လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ၿမိဳ႕မ်ားနွင့္ (၁.၄.၂၀၀၉) ရက္ေန႔မွ စ၍ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

၁.၄.၂၀၁၀ ရက္ေန႔မွစ၍ Postal Data Information System Project ျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးအသီးသီးရွိစာတုိက္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳ အေျခအေနမ်ားကုိ Online မွတစ္ဆင့္ ေန႔စဥ္ခ်ိတ္ဆက္ တင္သြင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ ရုံးခ်ဳပ္တာဝန္ရွိသူမ်ားမွသံုးသပ္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၅)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းအမွတ္ (၂/ ၂၀၁၅) အရဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီး႐ံုး၏ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၉/ ၂၀၁၅ ျဖင့္ ျမန္မာ့စာတိုက္လုပ္ငန္းဖြဲ႕စည္းပံုအသစ္အား ၁ - ၄ -၂၀၁၅ ရက္ေန႔မွစ၍ အတည္ျပဳ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ ရရွိခဲ့ပါသည္။

 

စာတိုက္လုပ္ငန္းမွ ေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိေသာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား

 

၁။

တံဆိပ္ေခါင္းေရာင္းခ်ျခင္း 

၂။

ျပည္တြင္း / ျပည္ပ မွတ္ပံုတင္စာ လက္ခံ / ေပးေဝျခင္း

၃။

ျပည္တြင္း / ျပည္ပ မွတ္ပံုတင္ေခ်ာထုပ္ လက္ခံ / ေပးေဝျခင္း

၄။

ျပည္တြင္း / ျပည္ပ ႐ိုး႐ိုးစာ လက္ခံ / ေပးေဝျခင္း 

၅။

ျပည္တြင္း ႐ိုး႐ိုးေငြပုိ႔လႊာ လက္ခံ / ေပးေဝျခင္း     

၆။

ျပည္တြင္း အျမန္ေငြပုိ႔လႊာ လက္ခံ / ေပးေဝျခင္း

၇။

ျပည္တြင္း အျမန္ေခ်ာပုိ႔ လက္ခံ / ေပးေဝျခင္း

၈။

စာတိုက္ေသတၱာငွားရမ္းျခင္း

၉။

ျပည္တြင္း တန္ဖိုးေပးေရြးေခ်ာပစၥည္းလုပ္ငန္း

၁၀။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အျမန္စာပို႔လုပ္ငန္း

၁၁။

Myanmar – DHL ဖက္စပ္လုပ္ငန္း

 

 

 

 

 

TV News

Date: Jun 06 Place: ေနျပည္ေတာ္

 

Services Information