News Release

click to enlarge

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ တယ္လီဖုန္းကိရိယာနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းဝယ္ခြင့္လိုင္စင္နွင့္ စမ္းသပ္ျပသခြင့္လိုင္စင္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ျပီး လုိင္စင္ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။ ဆက္လက္ေလွ်ာက္ထားလာေသာ ကုမၸဏီမ်ားအား စိစစ္လုိင္စင္မ်ားထုတ္ေပးႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။

click to enlarge

ပို့ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈုလုပ္ငန္းလုိင္စင္ လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ျပီး ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ ျပည္တြင္း/ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။ ဆက္လက္ေလွ်ာက္ထားလာေသာ ျပည္တြင္း/ ျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ားအား စိစစ္လုိင္စင္မ်ားထုတ္ေပးႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။

click to enlarge

ပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာန၊ ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမွႈ ဦးစီးဌာန မွ ၂၀၁၃ခုနွစ္ ၊ ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္ေန့ တြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ (၃၁) ျဖင့္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၈၆ အရ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ရွိ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး ဦးေဆာင္ သည့္ လြတ္လပ္ ေသာ ျမန္မာနိုင္ငံ ဆက္သြယ္ေရး ေကာ္မရွင္..

click to enlarge

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမွုဦးစီးဌာနသည္ ကြန္ရက္ အေထာက္အကူျပဳဝန္ေဆာင္မွူ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ (အထူး) {Network Facilities Services (Individual)} ရရွိထားသည့္ ကုမၸဏီအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပင္မဝင္ေပါက္ထြက္ ေပါက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားလာမွုမ်ားအား ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ခ်ထားေပးနုိင္ရန္ စိစစ္ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိပါသည္္။

click to enlarge

ပို႔ေဆာင္ေရး နွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္ သည္ ယေန႔ နံနက္ (၈) နာရီတြင္ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ သိမ္ျဖဴလမ္း နွင့္ ကုန္သည္လမ္းေထာင္႔ ရွိ ေရေႀကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ႀကားမွူ ဦးစီးဌာန အစည္းအေ၀း ခန္းမ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ သည္႕ e-Government လုပ္ငန္း ညွိနိွဳင္းအစည္းအေ၀း သို႕ တက္ေရာက္ အဖြင္႔အမွာစကား ေျပာႀကား..

Pages